Tips för dig som funderar på att byta ut en gammal eldstad mot en ny braskamin?

divider

En braskamin som underhålls på rätt sätt kan ha en livslängd på över 30 år. På så sätt en bra och långsiktig investering för dig som ser på en kamin som både en kompletterande värmekälla och som hjärtat i hemmet för allmänt välbefinnande. Samtidigt kan vi konstatera att den tekniska utvecklingen under senare år har gått väldigt fort parallellt med att miljökraven har ökat. Med andra ord så är en 10-15 år gammal kamin, med dagens mått mätt, varken särskilt effektiv eller miljövänlig. En annan aspekt innefattar även hur en modern kamin kan påverka dina värmekostnader.

I oktober 2019 införde också Boverket nya, formella utsläppskrav för olika typer av eldstäder och kaminer. Krav som successivt kommer att öka även under kommande år. Därför finns det fler ytterligare fler anledningar att se på att uppgradera sin befintliga och äldre eldstad mot en ny modern miljösmart kamininsats och braskamin.

För dig som funderar på att byta ut en gammal eldstad till en ny kamin så har vi här samlat frågor och svar som du kan ta med dig vidare i din process.

En kamininsats, braskassett Spartherm A-3RL-80h

Fördelar med att byta ut en gammal spis mot en ny braskamin

  • Du får avsevärt mycket bättre effekt och värmespridning som sänker dina värmekostnader under de kalla månaderna.
  • En ny kamininsats genererar betydligt mindre rökutsläpp med ökad förbränningseffekt. En modern insats producerar helt enkelt värme istället för rök. En gammal kamin och de rökpartiklar som de skapar är en stor källa till hälsofarliga miljöutsläpp och klimatpåverkan.
  • Sänkt vedförbrukning, mer värme per vedträd. Även om vedhuggning i sig kan vara en bra aktivitet för din hälsa så behöver du använda mycket mindre ved med en ny kamin. Eller för den delen köpa mindre mängd ved. Men du behöver även fortfarande elda rätt.

Hur kan jag bedöma om min gamla kamin är tillräckligt bra?

Om du har en 10-15 år gammal spis, eldstad eller kamin så bör man förhålla sig till det faktum att den kan börja nå ett bäst-före-datum. Förutom denna referens så finns några andra sätt att validera om det finns skäl för att investera i en ny kamininsats.

  • Har den CE-märkning? CE-märkning är en prestandadeklaration som redovisar vilken effektivitet och vilka utsläpp som en kamin genererar. Den här informationen ska du hitta på tillverkarens webbplats. Då kan du jämföra vissa nyckeltal med Boverkets nya regler om nya regler som gäller sedan oktober 2019. Notera att CE-märkning i sig är ingen garanti för att den motsvarar Boverkets nya regler och krav.
  • Titta på röken när du eldar. En ljus rök, nästan transparent rök betyder en god och miljövänlig förbränning.

Kan man montera ner en gammal braskamin själv?

Det går bra att demontera sin gamla braskamin själv. Dock ska man tänka på att det är tungt och smutsigt. Därifrån ska sedan det gamla materialet hanteras på rätt sätt och lämnas för källsortering och deponi.

Vad kan jag behålla från min gamla installation till en ny braskamin?

I vissa fall kan man använda sin gamla skorsten vid installation av en ny braskamin. Den behöver då kontrolleras av en behörig person, till exempel en sotarfejarmästare. Kritiska delar att se på när man behåller sin gamla skorsten är framförallt; har den rätt dimensioner för den nya braskaminen och kan man garantera rätt dragförhållanden?

Det du behöver tänka på, om du till exempel behåller en 15 år gammal skorsten till en nyinstallerad braskamin, är att efter 5 år så är skorstenen 20 år gammal. Då kan den ha sett ”sina bästa dagar” med den yttersta konsekvensen att du inte får elda i den. Det står som mycket annat i relation till hur väl den har underhållits och eventuella skador på den. Sveriges Skorstenshantverkares Förening generella rekommendation är att om du har en gammal skorsten i stål så bör man byta den mot en ny med innerrör i rostfritt stål. Om du däremot har en murad skorsten så kan man ofta behålla den. I det fallet så behöver du se över den och kontrollera att den är tät.

kan man använda gammal skorsten till ny braskamin
divider svart

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi går gärna igenom dina behov, drömkamin, stilar och lösningar. Eller rent praktiska frågor.

divider svart
Ny braskamin Arte 3RL 60h Brasvarmeinterior

Vad påverkar priset när man byter ut en gammal braskamin till en ny?

Det är framförallt nedmontering av den gamla. Om du väljer att låta din leverantör att montera ner din gamla kamin så uppstår en kostnad för detta och i vissa fall en avgift för att hantera det gamla avfallet.

Måste jag göra en ny anmälan till kommunen om jag ska installera en ny kamininsats i en gammal eldstad?

Man ska alltid göra en anmälan till kommunen vid installation av en ny braskamin, i till exempel en gammal öppen spis eller gammal eldstad. Kontakta din kommun för mer information eller rådgör med din installatör som också kan hjälpa dig med kontakter med myndigheter.

Vad kan man mer tänka på när man funderar på att byta ut en gammal eldstad till ny braskamin?

Vi på Brasvärmeinteriör ser bara fördelar med att byta ut en gammal eldstad till en ny braskamin. En modern braskamin har en betydligt bättre förbränning som ger dig mer värme för mindre ved. Och framförallt på ett mer miljövänligt sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv höjer en modern braskamin även värdet på din bostad.
När du har kommit vidare i din process så rekommenderar vi att du rådgör med en återförsäljare för att få tips och råd. Besök en butik för att få en känsla för olika typer av produkter genom att ”känna och klämma” på dom.

Om du behöver bolla idéer eller har frågor kring möjligheterna med att anpassa en ny kamin med insats till en befintlig lösning så är du välkommen att kontakta oss. Vi konsulterar dig gärna med utgångspunkt från vår erfarenhet och vårt produktsortiment. Därifrån kan du sedan få färdiga förslag som du tar med till en av våra återförsäljare.