Det viktigaste att tänka på när du funderar på att installera en braskamin

divider
Vad du kan tänka på när du ska installera en braskamin.

Hur vill du använda kaminen – mysvärme eller att sänka uppvärmningskostnader?

De två övergripande frågorna som du kan utgå från är hur mycket kaminen ska användas och vad den ska användas till. Mysvärme med eldning någon gång i veckan eller mer frekvent eldning dagligen för att värma upp huset? Hur ska eldstaden användas när ni blir äldre? Hur mycket energikostnader kan ni sänka i förhållande till ett ökaande elpris i framtiden?

Sänka uppvärmningskostnader med braskamin

Storleken på kaminen påverkar effekten av den. En modern braskamin genererar generellt värme till 10 kvm per kilowatt som den har i effekt. Om man ser på att försöka sänka sina uppvärmningskostnader med en kamin så blir det även väldigt viktigt att se på funktion och kvalitet innan man går vidare. Detta innebär många gånger en lite större investering, men å andra sidan en bättre investering eftersom ett grundligt förarbete säkerställer bästa möjliga effekt utifrån dina förutsättningar. En bra och robust konstruktion, kvalitativa och lättskötta glas som inte sotar ger produkten och investeringen en betydligt bättre livslängd.

Behövs bygglov för att installera en braskamin?

I enstaka fall krävs bygglov. Oftast räcker det med att göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad och skorsten eller att installera en ny anordning i en gammal eldstad. Tänk på att ha ett startbesked klart från din kommun, innan ni påbörjar arbetet. När du gör en anmälan behöver du även skicka in planritning, fasadritning och en kontrollplan. Allt detta och mer specifik information som gäller i din kommun hittar du via din kommun eller Boverkets webbplats (nya ändrade krav från oktober 2019).

Hur ska man tänka med placering av en braskamin?

En ritning på huset är alltid bra att utgå från för en bra överblick – försök att hitta en sådan om du inte har den tillgänglig. Till att börja med – har du fler än en våning så bör du placera kaminen på bottenvåningen. På så sätt får du bättre spridning av värmen i huset, relaterat till det kan man även tänka på placeringen i rummet. Ju mer centralt, desto större spridning av värmen.

Om det inte finns en murstock i huset så kommer skorstensröret komma ut på taket, rakt ovanför braskaminen. Då kan man tänka på att placera kaminen så att rökkanalen kommer så nära taknocken som möjligt. Idag finns dock lösningar som ger en viss flexibilitet om man behöver vinkla skorstenen eller att den går ut genom en yttervägg.

Kaminen och rökkanalen måste också hålla vissa avstånd till brännbara byggnadsdelar. En generell tumregel är att närliggande brännbara material inte ska kunna komma upp i mer än 85 grader, ett avstånd till exempelvis trävägg blir cirka 500 mm.

En annan väsentlig faktor kan vara golvets bärighet i förhållande till kaminens vikt. Har du träbjälklag tål det som regel max 400 kg/kvm. Med gjuten platta så kan man installera i princip hur tung kamin som helst. Vid behov kan man även förstärka golvet med ett fundament.

Bör jag ta in hjälp för att installera en kamin eller kan jag göra det själv?

Det beror väldigt mycket på vilken typ av kamin som ska installeras. Förutom en del formalia med regler och kontakter med sotaren, så finns en hel del praktiska moment som kan vara utmanande och som kräver stor noggrannhet.

att tanka pa vid installation eldstad brasvarmeinterior
kontakta oss

Kostnadsfri rådgivning

Genom personlig rådgivning hittar vi tillsammans den perfekta kaminen utifrån dina önskemål och husets förutsättningar.

kontakta oss