Kaminen måste uppnå och verka inom vissa gränsvärden. Minst 65 % verkningsgrad och maximalt utsläpp av 0,12 volymprocent kolmonoxid. Samtliga våra kaminer möter kraven för installation i ett nytt hus. Kontakta oss så kan vi diskutera möjligheterna utifrån dina förutsättningar.