Den innebär effekten du får ut i värme av bränslet (ved, bioetanol, etc). Ju lägre verkningsgrad, desto mer bränsle går åt för att för att uppnå samma effekt som en kamin med högre verkningsgrad. Bättre verkningsgrad innebär bättre miljö och ekonomi för braskaminen.