Det beror på kamintyp; hur och vilken värme den genererar. Generellt ska brännbart material inte komma upp i mer än 85 grader, vilket påverkar eldstadens placering. Våra kaminer är typgodkända och har tydliga angivelser så att krav uppfylls vid installation enligt manual. Ett annat sätt att hantera närmare avstånd är att sätta upp en skyddsvägg av t.ex tegel, lättbetong eller skivkonstruktioner.