I (väldigt) enstaka fall krävs bygglov. Oftast räcker det med att göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad och skorsten eller att installera en ny anordning i en gammal eldstad. Tänk på att ha ett startbesked klart från din kommun, innan ni påbörjar arbetet. När du gör en anmälan behöver du även skicka in planritning, fasadritning och en kontrollplan. Dessa delar kan vi hjälpa dig med.