Samtliga fristående kaminer från Spartherms eldas med ved.