Ja, alla våra kaminer är energiklassade och godkända för att möta nya utsläppskrav med koldioxidutsläpp och verkningsgrad.